1

Chọn số tiền và thời hạn bạn muốn vay. Vui lòng kiểm tra tiền cần hoàn trả. Nhập Họ tên và số điện thoại của bạn. Nhấn “ĐĂNG KÝ VAY” để bắt đầu tạo tài khoản.

2

Mã xác thực (OTP) sẽ được gửi đến điện thoại đăng ký của bạn. Mã này dùng để xác nhận số điện thoại và cho phép bạn tiến hành nhập thông tin cá nhân, địa chỉ cư trú, thông tin công việc, ảnh chụp CMND/CCCD để hoàn tất thủ tục.

3

Vui lòng chờ các chuyên gia của chũng tôi liên hệ đến bạn để xác nhận thông tin đăng ký.

4

Đăng nhập vào tài khoản của bạn tại Website: vaytiennhanh3.muathemewp.com bằng số điện thoại và xác nhận đồng ý ký hợp đồng bằng mã xác thực (OTP).

5

Sau khi hợp đồng được ký, khoản vay sẽ được chuyển liền đến tài khoản ngân hàng hoặc thẻ ngân hàng của bạn.